Σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον με την επίβλεψη και προτροπή εξειδικευμένου προσωπικού, τα παιδιά ξεδιπλώνουν πτυχές του εαυτού τους, ανακαλύπτουν νέους φίλους ή συναντούν παλιούς, περνούν ευχάριστα και διασκεδάζουν παίζοντας!

Άρθρα