Μουσικοκινητική αγωγή

Το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής έχει στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά ευχάριστα αλλά και δημιουργικά τον κόσμο της μουσικής.


H Μουσικοκινητική αγωγή συνδυάζει:

  • Παιχνίδι.
  • Τραγούδι: Εξασκούν τους ήχους, μαθαίνουν τον ρυθμό, το μέτρο, την αναλογία, τις παύσεις, τη διάκριση ήχων κλπ.
  • Xορό: Βοηθάει στην κίνηση, στον ρυθμό, στην ευλυγισία, σταθερότητα, δυναμική ισορροπία, τεχνική κλπ.
  • Μουσικά όργανα: Μαθαίνουν οπτικοκινητικό συντονισμό γιατί εξασκούν τα δάχτυλα τους, την ακρόαση του ήχου, τη διάκριση ήχων κλπ.

Η πολύπλευρη εξάσκηση των παραπάνω δεξιοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα:

  • Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα μουσικά όργανα για να παίξει ένα τραγούδι, τη φωνή του για να τραγουδήσει καθώς και  το σώμα του για να χορέψει στους ρυθμούς της μουσικής.
  • Αντιλαμβάνεται καλύτερα τους ήχους και μαθαίνει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική.
  • Η μουσικοκινητική αγωγή βοηθάει το παιδί να συμμετέχει σε ένα μουσικό σύνολο, να αυτενεργεί αλλά και να αυτοσχεδιάζει.
  • Διασκεδαστικά και πλούσια σε παιδαγωγικά ερεθίσματα ενισχύουν τις νοητικές αλλά και γνωστικές ικανότητες του παιδικού εγκέφαλου.

Ποια είναι τα οφέλη της μουσικοκινητικής αγωγής ανά ηλικιακό στάδιο:

Η ακρόαση μουσικής στα έμβρυα βοηθά στην εγρήγορση της εγκεφαλικής λειτουργίας αλλά και στην βαθμιαία χαλάρωση του εμβρύου- νεογνού.

Στην πρώτη νηπιακή ηλικία

Είναι ένα μέσο έκφρασης των συναισθημάτων, αφού το παιδί κινητοποιείται μέσα από τη μελώδια, το ρυθμό και το τραγούδι και συνδέεται συναισθηματικά με το περιβάλλον του.

Στην προσχολική ηλικία

Μεταμορφώνεται σε ένα μέσο διασκέδασης εξερεύνησης του εαυτού του, σε ένα μέσο κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων του μέσα από παιχνίδια μουσικοκινητικής.


Στη σχολική ηλικία

Η μουσική γίνεται μια εφαρμοσμένη τέχνη και στην εφηβεία γίνεται μέσο δημιουργίας και έκφρασης.

πηγή: ionathan.gr